logo tin hoc key
logo tin hoc key

Lý thuyết tin A mã đề 385 - 23/11/2008

Đề thi lý thuyết tin B của Sở GD Tp.HCM - MÃ ĐỀ: B385 Ngày:  23/11/2008
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa làm bài
  Chưa nhập họ tên
  Chưa nhập email
  Chưa nhập số điện thoại
  This is a required question
Nếu có bất kỳ nhu cầu nào về việc học tin học, ôn thi AB,... Bạn vui lòng click vào đây để tìm hiểu thêm.